Mikołaj Marcela

Mikołaj Marcela – kim jest?

Mikołaj Marcela to pisarz, nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu edukacji i popkultury, tutor w programach szkolnych i akademickich, autor tekstów piosenek, certyfikowany moderator procesu design thinking. Na swoim koncie ma poradniki o edukacji dla rodziców „Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Wszystko, co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens” oraz „Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. Edukacja, w której dzieci same chcą się uczyć i rozwijać”, które w 2020 roku zdobyły szczyty list bestsellerów. Napisał także vege kryminały dla dzieci „Best Seler i zagadka znikających warzyw” oraz „Best Seler i tajemnica rodu Kokosów”.

Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych oraz magister filologii polskiej i filozofii, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŚ. Obecnie wicedyrektor kierunków Sztuka pisania oraz Twórcze pisanie i marketing wydawniczy na Uniwersytecie Śląskim. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz dwóch monografii naukowych podejmujących zagadnienia na przecięciu współczesnej kultury, społeczeństwa, polityki i gospodarki. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2020 roku.

29,00