Polityka cookies

Niniejsza polityka Cookies (dalej jako: „Polityka”) dotyczy platformy wydawniczej, będącej również księgarnią internetową, działającej pod adresem: (dalej jako: „Platforma” lub „Księgarnia”) i służy poinformowaniu Użytkowników o rodzajach plików Cookies wykorzystywanych na stronie internetowej Platformy, celach ich wykorzystywania i sposobach wyłączenia obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej.

DEFINICJE

 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową Księgarni lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Platformy.
 2. Pliki Cookies – pliki tekstowe, przesyłane przez serwis internetowy, zapisywane na dysku na komputerze, smartfonie czy innym urządzeniu końcowym, za pomocą którego Użytkownik łączy się z internetem.
 3. Portale – portale społecznościowe, w szczególności Facebook, Instagram i Twitter, wtyczki których są używane w celu umożliwienia Użytkownikowi kliknięcia przycisków „Lubię to” lub „Udostępnij”.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH NA STRONIE

 1. Na stronie Platformy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz „stałe”.
  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. „Stałe” pliki Cookies są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach strony internetowej Platformy wykorzystywane są także następujące specyficzne rodzaje plików Cookies:
  1. własne – pochodzące ze strony Platformy,
  2. zewnętrzne – pochodzące ze stron zewnętrznych,
  3. konfiguracji – umożliwiające ustawienie funkcjonalności na stronie internetowej Platformy,
  4. funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności,
  5. niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie Platformy,
  6. reklamowe – umożliwiające dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika.

 

CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki Cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zapamiętania zalogowania,
 2. zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika,
 3. zapamiętania preferencji wyświetlania strony internetowej Księgarni,
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Platformy,
 5. personalizacji wyglądu Platformy przez wyświetlanie produktów interesujących dla Użytkownika na podstawie zebranych informacji o jego wcześniejszej aktywności na stronie Platformy.

 

GOOGLE ANALYTICS

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „Cookies” w celu umożliwienia przeanalizowania przez Platformę sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z jej strony internetowej.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych Użytkownik może znaleźć pod adresem:

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 1. Strona internetowa Księgarni wykorzystuje wtyczki udostępniane przez następujące Portale:
 • Facebook,
 • Instagram,
 • TikTok,
 • Twitter.
 1. Wyżej wymienione wtyczki umożliwiają połączenie strony internetowej Księgarni z portalami, tak aby Użytkownik mógł kliknąć przyciski „Lubię To” lub „Udostępniam”.
 2. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do Portali, to będą one mogły powiązać profil Użytkownika z jego profilem w tych Portalach i otrzymają informację, że Użytkownik odwiedził stronę Platformy.
 3. Jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany do Portali, Portale te również będą mogły otrzymać dane Użytkownika.
 4. Jeżeli Użytkownik użyje wtyczek, klikając przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij”, informacja o użyciu danych przycisków również zostanie przesłana do serwerów Portali.
 5. Jeżeli Użytkownik nie chce, żeby jego dane zostały powiązane z profilami na Portalach, może wylogować się z Portali. Użytkownik może również zainstalować wtyczki uniemożliwiające pobieranie jego danych przez Portale.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Portal Facebook Użytkownik może znaleźć na stronie:
 7. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Portal Twitter Użytkownik może znaleźć na stronie:

 

WTYCZKA SŁUŻĄCA DO OBSŁUGI NEWSLETTERA

 1. W celu umożliwienia Użytkownikom zapisu do newslettera poprzez odpowiedni formularz oraz jego późniejszej wysyłki, na stronie Księgarni są wykorzystywane wtyczki GetResponse.
 2. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez GetResponse Użytkownik może znaleźć na stronie:

 

WTYCZKA DO ODTWARZANIA WIDEO

 1. W celu umożliwienia Użytkownikom odtworzenia plików wideo, na stronie Platformy są wykorzystywane wtyczki serwisu YouTube.
 2. Po otworzeniu przez Użytkownika strony internetowej Księgarni i kliknięciu przycisku wtyczki, następuje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Serwer portalu YouTube otrzyma informację, że Użytkownik odwiedził stronę Platformy.
 3. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, portal powiąże informacje o odwiedzeniu strony Platformy i odtworzeniu pliku wideo z kontem Użytkownika na portalu YouTube.
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce, żeby serwis YouTube otrzymał informację o tym, że odwiedził on stronę Księgarni, może wylogować się ze swojego konta na portalu YouTube, a także zainstalować wtyczki uniemożliwiające pobieranie jego danych przez YouTube.
 5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube Użytkownik może znaleźć na stronie:

 

GOOGLE ADWORDS

 1. Google AdWords wykorzystuje technologię „Cookies” w celu umożliwienia przez Platformę oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików Cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.
 3. Dane te nie są nigdy łączone z Danymi Osobowymi Użytkownika i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 4. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym Cookie jest kasowane.
 5. Użytkownik może wyłączyć Cookies wykorzystywane do marketingu w ramach ustawień swojego konta Google:. Ponadto, w ramach ustawień plików Cookies na stronie Księgarni Użytkownik może wyłączyć wykorzystywanie plików Cookies na potrzeby marketingu.
 6. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach Google AdWords Użytkownik może znaleźć na stronie:.

 

WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

 1. Użytkownik może wyłączyć obsługę plików Cookies, przechodząc do ustawień przeglądarki, z której korzysta.
 2. Szczegółowe informacje na temat wyłączenia obsługi plików Cookies Użytkownik może znaleźć w zakładce „Pomoc” przeglądarki, do której Użytkownik może przejść, wciskając klawisz F1 w przeglądarce.
 3. Wyłączenie obsługi plików Cookies może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony internetowej Platformy.

 

Życzymy miłego korzystania z naszej Platformy!